انواع صورتحساب الکترونیکی سامانه مودیان

انواع صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

** صورتحساب الکترونیکی نوع اول :

 صورتحسابی است با اطلاعات هویتی فروشنده و خریدار، کالا/خدمت فروش رفته.

صورتحساب نوع اول تنها صورتحساب الکترونیکی است که اعتبار مالیات بر ارزش افزوده پرداختی آن توسط خریدار قابل قبول بوده و همچنین خرید و هزینه آن در حساب مالیاتی مودیان قابل قبول است، در نتیجه فعالان اقتصادی همواره باید از این صورتحساب برای خرید کالا و خدمات خود استفاده نمایند.

 

** صورتحساب الکترونیکی نوع دوم :

 صورتحسابی است با اطلاعات کامل فروشنده، اطلاعات کامل کالا/خدمت و ثبت اطلاعات خریدار اختیاری است.

صورتحساب الکترونیکی نوع دوم صورت حسابی است که فقط حاوی اطلاعات فروشنده و اطلاعات کالا و خدمات موضوع معامله است و اطلاعات خریدار در آن درج نمی گردد.

این صورتحساب صرفا برای افرادی باید مورد استفاده قرار گیرد که مشتری کالا ها و خدمات آن ها خرده فروشی و واحد های صنفی مصرف کننده نهایی است، چرا که اعتبار ارزش افزوده آن برای خریداران این نوع صورتحساب قابل قبول نیست و همچنین از آن جایی که اطلاعات خریدار در آن درج نمی گردد نمی توان به عنوان فاکتور خرید از آن استفاده کرد، در نتیجه پذیرش خرید و هزینه آن نیز غیر قابل قبول است.

صورتحساب الکترونیکی نوع دوم  نقدی تلقی شده و نمی توان نحوه تسویه مبلغ آن را به صورت نسیه متصور بود.

** صورتحساب الکترونیکی نوع سوم:

 رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده پذیرفته شده است.

صورتحساب الکترونیکی نوع سوم همان « رسید پرداخت وجه » صادره از دستگاه کارتخوان بانکی و یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می شود.

 

تفاوت بین صورتحساب الکترونیکی نوع اول با نوع :

تفاوت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در درج اطلاعات خریدار است.

در معاملات فعالان اقتصادی با جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی، نیاز به ثبت اطلاعات کامل خریدار میباشد و صورتحساب الکترونیکی باید از نوع اول صادر شود. درصورتحساب الکترونیکی نوع دوم )فروش به مصرف کننده نهایی( درج اطلاعات خریدار در صورتحساب الکترونیکی ضروری نمی باشد.

 

درصورتی که خریدار فعال اقتصادی باشد؛اما  فروشنده، صورتحساب الکترونیکی نوع دوم صادر نماید، تکلیف اعتبار مالیاتی خریدار چیست؟

خریدار جهت بهره مندی از اعتبار مالیاتی، می بایست از فروشنده درخواست نماید؛ ضمن ابطال صورتحساب صادره الکترونیکی نوع دوم، نسبت به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول در سامانه مودیان اقدام نماید.

 

الگو  های صورتحساب الکترونیکیبرای  نوع اول :

تاکنون هفت الگو برای صورتحساب الکترونیکی نوع اول درنظر گرفته شده است که شامل :

فروش -  فروش ارز-  فروش طلا، جواهر و پلاتین  -قرارداد پیمانکاری - قبوض خدماتی - بلیط هواپیما - صادرات میباشد.