سامان احمدی یک بلاگ جدید منتشر کرد

نحوه ثبت سند حسابداری دریافت وام به چه صورت است ؟

سامان احمدی یک بلاگ جدید منتشر کرد

چند نکته از استاندارد حسابداری شماره ۱ 

سامان احمدی یک بلاگ جدید منتشر کرد

فروش دارایی ثابت ( مستهلک کردن دارایی ثابت )

سود یا زیان فروش دارایی ثابت

 

 

 

سامان احمدی لوگو یا برند شخصی خود را بروز کرد
سامان احمدی
سامان احمدی یک بلاگ جدید منتشر کرد

انواع صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

سامان احمدی یک بلاگ جدید منتشر کرد

سوال شده :

زیان داشتیم بابت تسعیر ارز آیا ازمون قبول می‌کنه دارایی؟

سامان احمدی یک بلاگ جدید منتشر کرد

سوال شده : زمان تهیه صورت‌های مالی ورشکستگی یکی از مشتریان محرز بوده است ؛ تکلیف چیست ؟

سامان احمدی یک بلاگ جدید منتشر کرد

آیا مخارج تامین مالی به عنوان هزینه شناسایی می‌شود ؟

سامان احمدی یک بلاگ جدید منتشر کرد

در چه صورت میتوان رویه حسابداری را تغییر داد ؟

Jafarih63 لوگو یا برند شخصی خود را بروز کرد
Jafarih63
امیر جدی یک بلاگ جدید منتشر کرد

نحوه ثبت برگشت از فروش در سامانه مودیان

سامان احمدی یک بلاگ جدید منتشر کرد

نکات برجسته استاندارد 36 حسابداری ایران

توجه داشته باشید نکات بدون پیوست استاندارد می باشد.

سامان احمدی یک بلاگ جدید منتشر کرد

سوال پرسیده شده است :

شرکتها در چه صورت ملزم به ارایه گزارش حسابرسی هستند؟یعنی در چه صورت باید حسابرسی بشن؟الزامی هست که درخواست حسابرسی بدن؟و اگر ندن چه پیامدهایی داره؟

سامان احمدی یک بلاگ جدید منتشر کرد

اگه جمع مبلغ ارسالی به سامانه مالیات حقوق کمتر از مبلغ هزینه حقوق ارسالی به اظهارنامه باشه چقدر جریمه داره و چقدر مالیات تعلق میگیره؟