وجوه مسدود شده

وجوه مسدود شده نزد بانک ها در کدام سرفصل طبقه بندی می‌شوند؟

 قبل از پاسخ به این سوال باید به تعریف دارایی غیر جاری توجه کنیم.

دارایی غیر جاری چیست؟
دارایی‌های غیرجاری را میتوان به سرمایه گذاری‌های بلندمدت یک شرکت یا یک موسسه که ارزش کامل آنها در عرض یک سال حسابداری مشخص نمی‌شود تقسیم بندی نمود. بهتر است بگوییم دارایی های غیر جاری، شامل دارایی های بلندمدت شرکت می باشد که در فرآیند عملیات شرکت مورد استفاده قرار می گیرند و بر اساس انتظار شرکت طی یکسال آتی به نقد تبدیل نمی شوند. هر دارایی‌ که جاری نباشد را می‌توان در دسته دارایی‌های غیرجاری جای داد که در موارد زیر به آنها اشاره شده است در واقع دارایی های غیر جاری در ایران به شرح زیر اند:
• دریافتنی های بلند مدت
• سرمایه گذاری های بلند مدت
• سرمایه گذاری در املاک
• دارایی های نامشهود
• دارایی های ثابت مشهود
• سایر دارایی ها
حالا برای وجوه مسدود شده توسط بانک ها ما نیاز داریم تا با مورد آخر یعنی سایر دارایی ها بیشتر آشنا شویم.
منظور از سایر دارایی ها در قسمت دارایی غیر جاری چیست؟
این حساب شامل مخارج انتقالی به دوره های آتی، وجه نقد مسدود شده نزد بانک، وجه نقد کنار گذاشته شده برای هدف مشخص، اسناد دریافتنی بلندمدت و حصه بلندمدت وام کارکنان و همچنین دارایی های ثابت کنار گذاشته شده که قابل استفاده نیستند، در این سرفصل به خالص ارزش بازیافتنی یا ارزش دفتری هر کدام کمتر باشد، گزارش خواهند شد.
وجوه مسدود شده نزد بانک ها و موسسات مالی
شرکت باید وجوه مسدود شده در بانکها و یا موسسات مالی را در ترازنامه خود نشان دهد این اقلام تحت سرفصل دارایی های جاری و با عنوان وجه نقد محدود شده در ترازنامه بیان کند. وجه نقد محدود شده بابت ضمانت نامه های نقدی فاقد سود تضمین شده اند و برای  تضمین بخشی از تسهیلات جاری پرداخت می شود. البته اگر تسهیلات دریافتی او برای اموری غیر از دارایی های جاری استفاده شود، وجوه مسدود شده آن نیز از قسمت دارایی های جاری باید خارج گردد.
به عنوان مثال اگر تسهیلات دریافتی برای پرداخت بدهی‌های آتی و معوق به شرکت بیمه مورد استفاده قرار گیرد، به علت آن که جزو امور جاری شرکت نیست، از قسمت دارایی‌های جاری ترازنامه خارج می‌شود و در سرفصل دارایی های غیر جاری ثبت و نگهداری می‌شود.
چند نمونه از وجوه مسدود شده توسط بانک
در جداول زیر چند نمونه از ثبت های حسابداری وجوه مسدود شده توسط بانک ها را مشاهده میکنیم :
شرح
بدهکار
بستانکار
وجوه مسدودی
****

بانک ها

****
 بابت توثیق (سپرده نقدی) دریافت تسهیلات دریافتنی


شرح
بدهکار
بستانکار
وجوه مسدودی
****

بانک ها

****
 بابت وثیقه حوالجات ارزی بانکی ( به محض انجام حواله و تایید دریافت کننده عودت داده می شود به حساب شخص حقیقی یا حقوقی پرداخت کننده )


شرح 
بدهکار
بستانکار
وجوه مسدودی
****

بانک ها

****
 ( سپرده نقدی ) از بابت صدور انواع ضمانتنامه ها ( بانکی ،گمرکی و … )