مشمولین انجام حسابرسی مالیاتی

سوال پرسیده شده است :

شرکتها در چه صورت ملزم به ارایه گزارش حسابرسی هستند؟یعنی در چه صورت باید حسابرسی بشن؟الزامی هست که درخواست حسابرسی بدن؟و اگر ندن چه پیامدهایی داره؟

در ابتدا می بایستی ماده 272 قانون مالیات های مستقیم را مرو کنیم

بر اساس مفاد ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم، برخی گروه‌های شغلی موظفند کلیه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را همراه با اظهارنامه‌ مالیاتی اشخاص حقوقی و یا حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه به سازمان مالیاتی تحویل دهند.

مشمولین ماده 272 ق.م.م

*** شركتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده (قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار)

‌الف - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس
اوراق بهادار.

‌د - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده ۷
اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶.

** اشخاص حقيقی يا حقوقی بر اساس نوع فعاليت آنها

شعب و دفاتر نمايندگی شركتهای خارجی كه در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگی شركتهای خارجی مصوب 1376، در ايران ثبت شده‌اند

شركتهای سهامی عام و شركتهای تابعه و وابسته به آنها

شرکت‏های سرمايه‏ گذاری (هلدينگ) و شرکت‏های تابعه و وابسته به آن‏ها

موسسات و نهادهای عمومی غيردولتی و شركتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.

** اشخاص حقيقی يا حقوقی بر اساس حجم فعاليت

جمع كل ناخالص درآمد (فروش و يا خدمات – اعم از عملياتی و غيرعملياتی) آنها بيش از 200 ميليارد ریال باشد؛ در مورد شركت‌های پيمانكاری، دريافتی آنها بابت پيمان‌های منعقد شده ملاک عمل است.

جمع دارايی‌های آنها (جمع ستون بدهكار ترازنامه یا صورت وضعیت مالی) بيش از 350 ميليارد ریال باشد.

** جرایم ماده 272 ق.م.م

تعلق جریمه معادل 20% مالیات متعلق

محاسبه درآمد مشمول مالیات متخلفین، از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک قانونی

*** خبر خوب ***

در صورتی که پرداخت مانده بدهی (اعم از اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) صورت پذیرد ؛ میتوان از بخشودگی ماده 272 ق.م.م استفاده کرد.